ee fi se uk de ru

Introduktion

Saue herrgård har beskrivits med epiteten en av de vackraste i Baltikum och en av de värdefullaste herrgårdshelheterna.Saue herrgård anlades av Friedrich Herman von Fersen.
1786 döpte friherre von Fersen Saue herrgård till Friedrichshof.


Man får en inblick i 1700-talet i köket med mantelskorsten, som är en av de få i sitt slag i bruk i Estland.

Scharenberg
Leda

I herrgårdshelheten ingår:

  • huvudbyggnaden (900 m2)
  • vänstra flygelbyggnaden (700 m2)
  • högra flygelbyggnaden (300 m2)
  • iskällaren (107 m2)
  • parken på 17 hektar
  • 13 hektar ängar

Till herrgården hör också en ridklubb med 16 hästar.

Saue herrgård har i sin helhet varit skyddad som arkitekturminnesmärke sedan 1954, parken på 14,3 ha är också naturskyddsområde.